Tạo tài khoản Tiktok Hoa Kỳ (Mỹ), chuẩn bật kiếm tiền trên máy tính