Tạo trắc nghiệm html cho blogspot - Dạng 3Cảm ơn code của Thietkeblogspot.com

Đối với loại trắc nghiệm này, bạn có thể lựa chọn 4 hay 3 đán án đều được, kết quả sẽ hiện ngay khi bạn chọn.


Câu          js           css          Câu đầu tiên         Câu cuối cùng 
Câu hỏi:
A
B
C
D
Giải thích:
Khung xem trước kết quả