Hướng dẫn tạo trắc nghiệm cho blogspotVIDEO HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:  XEM NGAY

Bước 1. Kích hoạt js để code hoạt động
+ Ở câu 1 tích vào 3 ô như hình dưới (js,css,câu đầu tiên, câu cuối cùng)
Bước 2: Chọn đáp án đúng:
+ Ở đây mình ví dụ câu B đúng

+ Lúc này công cụ tạo ra 1 đoạn code như sau: 

+ Copy đoạn code trên vào Notepad++ ( sử dụng phần mềm nào cũng được, miễn sao lưu lại tránh mất khi tạo câu tiếp theo)

Bước 3: Tạo các câu tiếp theo:
+ Đặt con trỏ ở vị trí này, nhấn Enter để xuống đoạn tạo khoảng trống, khoảng trống này mục đích chèn câu 2,3,4,... kết quả ta được như hình 5

+ Đã xong khâu chuẩn bị, chúng ta tiến hành câu thứ 2...
Quay lại công cụ....đối với các câu tiếp theo thì bỏ tick các ô js,css,,, vì đã tick ở câu 1, như vậy sẽ rất dư thừa... nhớ chọn đáp án đúng

Chúng ta được đoạn code như hình 7

Tiến hành copy đoạn code ở hình 7 chèn vào khoảng trống lúc nãy ( bước 2) dưới câu 1, ta được như hình 8

+ Các câu tiếp theo cũng làm như vậy nhé...
Bước 4: Gán điểm cho mỗi câu đúng, mặc định điểm trong code là 1:
Chỗ data-point=1 , sửa 1 thành 0.5 hay 0.25 tùy ý các bạn (dấu chấm, không phải dấu phẩy)
     

+  Chỗ data-maxpoint="10", 10 là tổng số câu, sửa lại tùy ý

Kết quả: 


Lưu ý: Phải làm hết số câu thì phần kết quả mới hiện ra

Chúc các bạn thành công..#ws96