Tạo QR Online - QR Code Generator - Facebook, fanpage

 

Tạo Mã QR Online -QR Code Generator

  Mã QR đã là một từ quá quen thuộc với mọi người, thay vì nhập liên kết dài vừa tốn thời gian vừa không hợp thời. Việc quét mã QR làm đơn giản đi rất nhiều việc nhập dữ kiện cá nhân của người mới quen vào sổ địa chỉ trên điện thoại di động. 
Công cụ TẠO MÃ QR ONLINE của Janshare sẽ giúp bạn tạo mã QR một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn

- Nhập link trang web, hoặc nội dung bạn muốn tạo mã QR

- Chọn màu QR (Lưu ý: nên chọn màu tối, không được chọn màu trắng).

- Nhấn nút Tạo Mã QR 

- Nhấn nút Tải Mã QR hoặc giữ ảnh 3 giây để lưu ảnh về nhé

Công cụ:

Nội dung:
Màu: