Tạo trắc nghiệm cho blogspot - Dạng 1  Ưu điểm của kiểu trắc nghiệm này là phần kết quả có hiển thị số câu trả lời đúng, và khi người xem share trên facebook sẽ kèo theo phần điểm của bài đó, như vậy dễ kích thích bạn bè của người share vào trả lời để đọ tài. Trắc nghiệm dạng này thích hợp cho bài Test IQ...

Câu js           css          Câu đầu tiên         Câu cuối cùng 
  Câu hỏi:
A
B
C
D
Khung xem trước kết quả