Chế ảnh cưới, troll đám cưới

Chế ảnh cưới, troll đám cưới, background đám cưới

  Chế ảnh đám cưới, troll bạn bè.

Hướng dẫn

- Bạn nhập tên lễ cưới tùy theo nhà trai, nhà gái. (Lưu ý: nên viết hoa chữ đầu của mỗi từ, ví dụ: Lễ Thành Hôn, Lễ Vu Quy...)

- Bạn nhập tên của bạn và người ấy vào. (Viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ sẽ đẹp hơn).

- Nhập ngày tổ chức buổi lễ.

- Nhấn nút Tạo ảnh.

- Nhấn nút Tải ảnh hoặc Link tải dự phòng.

Công cụ:

Tên lễ cưới:
Nhập tên 1:
Nhập tên 2:
Ngày tổ chức: