Tạo khung Avatar Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Tạo Avatar Facebook Ngày nhà giáo Việt Nam

  Khung Avatar - ảnh đại diện chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hướng dẫn

-  Quý thầy cô chọn ảnh để thêm vào khung ảnh

- Xong thầy cô nhấn nút Tạo ảnh

- Cuối cùng thầy cô nhấn nút Tải ảnh xuống  hoặc Link tải dự phòng để tải ảnh về.

Công cụ: