Tạo Avatar Tiktok trong suốt Online - Tạo Avatar trong suốt

 

Tạo Avatar Tiktok trong suốt Online - Tạo Avatar trong suốt

 Tạo avatar Tiktok trong suốt độc đáo theo tên và sticker với công cụ tạo ảnh online của Janshare. Ngoài ra, nếu không thích dạng trong suốt, bạn có thể tùy ý chọn màu nền cho avatar của mình

Hướng dẫn

- Bạn chọn biểu tượng của avatar, mình có tổng hợp cho bạn 1 số biểu tượng. Còn nếu bạn chỉ có tên kênh thì bạn vào ảnh biểu tượng đầu tiên (mẫu chỉ có chữ).

- Chọn font chữ bạn muốn, có thể sử dụng font của bạn.

- Nhập tên kênh của bạn. Lưu ý: Tên kênh nên ở trong phạm vi vòng tròn.

- Chọn màu chữ hiển thị tên kênh.

- Chọn cỡ chữ phù hợp.

-  Ở phần Màu nền, nếu bạn không muốn avatar ở dạng trong suốt thì tick vào nút bên cạnh để chọn màu nền nhé.

- Nhấn nút Tạo ảnh.

- Nhấn nút Tải ảnh hoặc Link tải dự phòng.

Công cụ:

Chọn biểu tượng để ghép:
Một số kiểu phông chữ:
Tên kênh:
Màu Chữ:

Cỡ chữ:

Màu nền: