Tạo Thiệp Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 Online

 

Tạo thiệp chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Online

  Tạo thiệp online chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 , trao yêu thương đến nửa kia của thế giới .❤

Hướng dẫn

-  Nhấn vào chọn ảnh để thêm ảnh của bạn. (điều chỉnh ảnh cho phù hợp rồi nhấn "Cắt ảnh")

- Nhập lời chúc của bạn. ( Có thể sử dụng lời chúc mẫu bên mình tổng hợp).

- Nhận tên bạn để ký, tạo điểm nhấn độc đáo. (Có thể bỏ trống).

- Nhấn nút Tạo ảnh

- Nhấn nút Tải ảnh hoặc Link tải dự phòng. 

Lưu ý: Sau đó bạn có thể ghép ảnh này vào thiệp để tạo thành 1 video dạng thiệp chúc bằng mẫu CapCut này: XEM MẪU CAPCUT

Công cụ:Một số câu mẫu sưu tầm:
Câu chúc:
Ký tên: