Ảnh ghép mặt người chở cây quất ngày tết

 Chưa tới tết nhưng hiện tại trên tiktok có trào lưu ghép mặt vào người chở cây quất ngày tết. Thấy mọi người đã hỏi về ảnh gốc để ghép rất nhiều nên hôm nay Janshare sẽ chia sẻ ảnh đó cho bạn. Ở đây, có 1 ảnh gốc và 1 ảnh  mình đã xóa mặt trong ảnh gốc để cho mọi người dễ ghép nhé

❤️: Có nhiều cách để ghép, bạn cũng có thể sử dụng Mẫu CapCut này để ghép nhé: Đi đến Mẫu CapCut

* Ảnh gốc:

ảnh ghép mặt tết dream
ảnh ghép mặt tết dream


* Ảnh đã xóa mặt:

Ảnh ghép mặt người chở cây quất ngày tết