Một số mẫu gợi ý làm tranh chiếu nắng - tranh đèn led - Light painting

Light painting led light frame lamp
     Tranh chiếu nắng là loại tranh sử dụng ánh sáng để biến bức tranh bình thường trở nên độc đáo. Hiện tại tranh chiếu nắng đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.
     Hôm nay, Janshare xin chia sẻ file ảnh để làm tranh chiếu nắng. Bạn chỉ cần tải về in ra rồi cắt thôi.
(Ảnh gốc được chia sẻ bởi Passerazheng)

I. Mẫu số 1:

* Tải mẫu 1: TẢI XUỐNG(Mẫu này thiếu ảnh màu, bạn tự kiếm 1 ảnh bất kỳ trên mạng nhé).

II. Mẫu số 2:

* Mẫu số 2: TẢI XUỐNG

III. Mẫu số 3:

* Mẫu số 3: TẢI XUỐNG

IV. Mẫu số 4:

* Mẫu số 4: TẢI XUỐNG