Tạo trích dẫn cầm tay Onine - Tạo Quote

 

Viết quote, status lên sách Online

  Viết quote - trích dẫn vào tờ giấy cầm trên tay.

Hướng dẫn

- Nhập tên tác giả của dòng trích dẫn.

- Bổ sung thêm thông tin về tác giả nếu cần.

- Nhập nội dung bạn muốn viết (có thể xuống dòng). Nếu bạn muốn thêm nội dung khác có thể nhấn nút óa để làm mới lại nội dung.

- Nhấn nút Tạo ảnh.

- Nhấn nút Tải ảnh hoặc Link tải dự phòng.

Công cụ:


Tên:
\*:
Nội dung: