Tạo thiệp chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Online

 

Tạo thiệp chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Online

  Tạo thiệp chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ  online, trao yêu thương đến nửa kia của thế giới .❤

Hướng dẫn

-  Nhấn vào chọn ảnh để thêm ảnh của bạn. (điều chỉnh ảnh cho phù hợp rồi nhấn "Cắt ảnh")

- Nhập lời chúc của bạn. ( Có thể sử dụng lời chúc mẫu bên mình tổng hợp).

- Nhận tên bạn để ký, tạo điểm nhấn độc đáo. (Có thể bỏ trống).

- Nhấn nút Tạo ảnh

- Nhấn nút Tải ảnh hoặc Link tải dự phòng. 

Công cụ:


Một số câu mẫu sưu tầm:
Nội dung:
Ký tên: