ĐÚNG NHẬN SAI CÃI CÔ - Chế ảnh bói vui Bổ quả cau

 

Bổ quả cau ĐÚNG NHẬN SAI CÃI CÔ

[𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐟𝐮𝐧]   Hiện tại trend Bổ quả cau ĐÚNG NHẬN SAI CÃI CÔ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Cũng hưởng ứng không khí hot đó, Janshare xin ra mắt công cụ bói vui troll bạn bè với những lời phán hài hước sẽ khiến bạn giảm bớt stress và đỡ sad hơn :)) 

Hướng dẫn

- Nhập tên của bạn để cho thầy phán.

- Nhấn nút Tạo ảnh 

- Nhấn nút Tải ảnh xuống hoặc  Link tải dự phòng để lưu ảnh về nhé.

- Bạn có thể chia sẻ ảnh bói vui với bạn bè của bạn. 

Công cụ:

Tên: