Tạo Chữ Phát Sáng Online - Neon Light Text Effect

 

Neon Light Text Effect - Chữ phát sáng

  Neon Light Text Effect- Tạo hiệu ứng chữ phát sáng online. Bạn có thể sử dụng để làm avatar hay ảnh bìa facebook. Hoặc bạn có thể tạo ảnh chữ phát sáng dạng trong suốt để sub nhạc để tạo video dạng neon thịnh hành trên tiktok.

Hướng dẫn

-  Bạn chọn kiểu phông chữ.

-  Bạn nhập chữ cần tạo hiệu ứng.

-  Chọn màu chữ.

- Chọn cỡ chữ thích hợp.

- Chọn phạm vi phát sáng phù hợp.

* Màu nền / Ảnh nền (chọn 1 trong 2):

 + Nếu bạn muốn lấy màu làm nền thì phần "Ảnh nền" bạn bỏ tick ở ô đó

 + Nếu bạn muốn tạo chữ trên nền trong suốt, bạn cũng bỏ tick ở ô "Ảnh nền", đồng thời ở phần màu nền sẽ có thanh chỉnh trong suốt, bạn kéo thanh đó xuống đáy.

+ Nếu bạn muốn tạo trên ảnh nền mặc định, thì bạn tick vào ô "Ảnh nền".

- Nhấn nút Tạo ảnh

- Nhấn nút Tải ảnh xuống hoặc Link tải dự phòng.

Công cụ:

Kiểu chữ:
Nhập chữ:
Màu chữ:

Cỡ chữ:

Phạm vi phát sáng:

Màu nền: