Chế ảnh đi trốn nợ - Xe chở người đi trốn nợ, troll

 

Chế ảnh đi trốn nợ - Xe chở người đi trốn nợ, troll

[𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐟𝐮𝐧]   Thích cái cảm giác này ghê á mấy bạn, kiểu mà gần cuối năm cuộc sống nó ùa về  á, nợ nó dí mà ... tiền đứng, tiền góp đồ, còn 2,3 chân hụi chết nữa, trời ơi nó đã...😁
    Cùng chế ảnh bỏ quê đi trốn nợ cùng Janshare nhé!

Hướng dẫn

- Nhập tên của bạn.

- Nhập nội dung mà bạn muốn. (có thể để mặc định).

- Nhấn nút Tạo ảnh 

- Nhấn nút Tải ảnh xuống hoặc  Link tải dự phòng để lưu ảnh về nhé.

- Bạn có thể chia sẻ ảnh troll này với bạn bè của bạn. 

/* Bạn có thể tải meme xe chở người đi trốn nợ không có chữ

Công cụ:

Tên:
Nội dung: