Chế Bảng Lương và Thưởng Tết 2024 Online - Có thay đổi số tiền

 

Chế bảng lương thưởng tết, Troll

  Chế bảng lương troll vui bạn bè, số tiền sẽ được bạn thay đổi một cách linh hoạt,  từ một người giàu "nứt đố đổ vách" với bảng lương cao ngất ngưỡng thì bỗng trở thành một người nghèo "rớt mồng tơi" với mức lương có cũng như không ..kkk 

Hướng dẫn

- Nhập nội dung của bảng lương, bạn có thể thay đổi Tết thành thưởng Tháng hay Quý cũng được.

- Nhập tên của bạn.(Nếu tên dài thì viết tắt cho đẹp nhé).

- Nhập chức vụ của bạn.

- Bạn có thể thay đổi mức lương, tiền thưởng, tiền ứng, và số lỗi và tiền lỗi phải nộp phạt.

   + Lưu ý: Đối với phần tiền ứng mình đã mặc định trừ (-) nên bạn không cần thêm dấu (-) vào đó, còn tiền phạt lỗi bạn phải thêm(-) vào. Xem mẫu có sẵn bạn sẽ dễ hình dung.

- Nhấn nút Tạo ảnh . (Bạn vui lòng nhấn "Tạo ảnh" 2 lần để công cụ load tổng tiền lại nhé.)

- Nhấn nút Tải ảnh xuống hoặc  Link tải dự phòng .

- Bạn có thể chia sẻ ảnh troll này với bạn bè của bạn. 

(Chúc bạn tạo ảnh thành công).

Công cụ:


Chọn mẫu để ghép
Nội dung:
Tên NV:
Chức vụ:
Lương: