Viết quote, status lên sách - Viết chữ lên trang sách online

 

Viết quote, status lên sách Online

  Viết quote, status lên sách hiện đang là trào lưu của các bạn trẻ trên mxh, những trích dẫn, những dòng cảm nghĩ của bạn sẽ được Janshare cẩn thận thêm vào trang sách, khiến nó trở nên nổi bật hơn. Với công cụ viết chữ vào trang sách online của JanShare thì việc bạn muốn thêm trích dẫn vào trang sách sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.

Hướng dẫn

- Nhập nội dung bạn muốn viết (có thể xuống dòng). Nếu bạn muốn thêm nội dung khác có thể nhất nút Reset để làm mới lại nội dung.

- Nhấn nút Tạo ảnh.

- Nhấn nút Tải ảnh hoặc giữ ảnh 3 giây để lưu ảnh về nhé.

(Bạn có thể chia sẻ ảnh này với bạn bè.)

Công cụ:

Trích dẫn: