Tạo ảnh cầm ảnh đôi trên tay

 

Tạo ảnh cầm ảnh đôi trên tay

  Tạo ảnh với bàn tay cầm ảnh của bạn độc đáo với công cụ tạo ảnh online của Janshare. Những tấm ảnh sẽ nổi bật theo cách riêng và sẽ "nghệ" hơn rất nhiều.

Hướng dẫn

-  Nhấn "Chọn Ảnh" để chọn tấm ảnh thứ nhất.

- Tiếp theo chọn ảnh thứ hai.

- Nhấn nút Tạo ảnh.

- Nhấn nút Tải ảnh xuống hoặc giữ ảnh 3 giây để lưu ảnh về nhé.

( Bạn có thể chia sẻ ảnh này với bạn bè của bạn.)

Công cụ: