Tạo Avatar chữ ký, năm sinh trên nền Cỏ bốn lá

Tạo Avatar chữ ký, năm sinh trên nền Cỏ bốn lá

    Cỏ bốn lá được biết đến là cây đem lại may mắn cho những ai tình cờ thấy chúng, Ngoài ra, mỗi lá cũng được tin là đại diện cho một thứ: lá đầu tiên đại diện cho niềm tin, lá thứ hai là sự hy vọng, lá thứ ba đại diện cho tình yêu và lá thứ tư là sự may mắn. Hôm nay, Janshare sẽ giúp bạn tạo ra avatar với chữ ký, năm sinh của bạn trên nền cỏ bốn lá. Chúc bạn tạo ra những avatar đẹp và sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống.


Hướng dẫn

- Nhập Tên của bạn (có giới hạn số từ bạn nhé, bạn nên viết hoa chữ cái đầu, các chữ tiếp theo nên để chữ thường, không nên viết hoa hết như vậy sẽ rất xấu. Vd: Quỳnh, Tố Như...)

- Nhập Năm Sinh của bạn

- Chọn nét chữ ký ( Nét gạch chân dưới chữ ký)

- Nhấn nút Tạo ảnh.

- Nhấn nút Tải ảnh hoặc giữ ảnh 3 giây để lưu ảnh về nhé.

Công cụ:

Nhập tên:

Năm sinh:


Màu chữ:

Nét chữ ký: