Chế ảnh tờ báo quấn bánh mì troll

 

Chế ảnh tờ báo quấn bánh mì troll

  Chế ảnh tờ báo quấn bánh mì troll bạn bè với những tiêu đề giật gân, hài hước do chính bạn nghĩ ra.

Hướng dẫn

-  Nhập nội dung tiêu đề bài đăng.

- Nhấn nút Tạo ảnh

- Nhấn nút Tải ảnh xuống hoặc Link tải dự phòng

Công cụ:

Tiêu đề bài báo

>